What You Will - Shakespeares sonetter och scenisk musik

november 2023

Nykomponerade sonetter till nya översättningar till finska, samt scenisk musik från Shakespeares tid

Janne Marja-aho, sång                                                                                           

Pekka Silén, blockflöjt                                                                                        

Louna Hosia, viola da gamba                                                                         

Marianna Henriksson, cembalo                                                                            

Solmund Nystabakk, teorb