Klang, Cornucopia 10 år

7.9.2020 kl. 19:00
Finlands solistföreningens serie Klang; Musikhuset, Camerata-salen, Helsingfors Olli Virtaperko: In Nomine Revised

Riikka Talvitie: If All the World Were Paper

Juha T. Koskinen: Lieux désolez ur  Superborea (basblockflöjt solo)

Tomi Räisänen: Around the Circle

Den andra hälften av konserten spelas av Kalle Hakosalo, slagverk